Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό, το γλωσσικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT έχει γίνει μεγάλο αντικείμενο συζήτησης, τόσο στον χώρο του content writing όσο και σε οποιονδήποτε άλλο. Ολοένα και περισσότεροι χρήστες επιλέγουν να δημιουργήσουν κείμενα και άρθρα για μια ιστοσελίδα ή ένα blog, χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι όμως σε θέση ένα τέτοιο εργαλείο να αντικαταστήσει έναν έμπειρο και εξειδικευμένο content writer;

ChatGPT και content writing

Η τεχνητή νουμοσύνη και οι εφαρμογές της έχουν κάνει τεράστια άλματα ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια. Η εμφάνιση του ChatGPT ήταν θα λέγαμε ένα από τα πιο φλέγοντα αντικείμενα αντιπαράθεσης στην κοινότητα των κειμενογράφων. Όχι άδικα, αφού ο συγκεκριμένος αλγόριθμος έχει την ικανότητα να μιμείται ανθρώπινα πρότυπα γλώσσας και να παράγει ουσιαστικές και συνεκτικές απαντήσεις στους χρήστες. Ωστόσο, αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι παρά τις εντυπωσιακές δυνατότητες του αλγορίθμου, το ChatGPT δεν μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως έναν content writer στην συγγραφή κειμένων. Πάμε να δούμε μερικούς λόγους που συμβαίνει αυτό.

Δημιουργικότητα

Το ChatGPT μπορεί να συντάξει σωστά κείμενα, τόσο συντακτικά όσο και γραμματικά. Ωστόσο όπως είναι λογικό, δεν είναι σε θέση να παράγει μοναδικό και πρωτότυπο περιεχόμενο. Ένας καλός κειμενογράφος μπορεί να προσφέρει όχι μόνο ποιοτικό και σωστό περιεχόμενο, αλλά ταυτόχρονα να παρουσιάσει την δική του οπτική γωνία βάση εμπειρίας και του προσωπικού τρόπου γραφής του. Κάτι που φυσικά έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία ενός περιεχομένου που μπορεί να ξεχωρίσει.

Γνώσεις

Το ChatGPT αν και μπορεί να απαντήσει σε κάθε ερώτηση που θα υποβάλει ένας χρήστης μέσω συγκεκριμένων εντολών, τα αποτελέσματα που παρέχει βασίζονται σε μια ανάλυση πληροφοριών από διάφορες πηγές. Αυτομάτως αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχει δικές τους γνώσεις για συγκεκριμένα και πιο εξειδικευμένα θέματα. Ένας κειμενογράφος με εμπειρία σε κάποιον συγκεκριμένο τομέα, είναι σίγουρο πως μπορεί να προσφέρει ποιοτικότερες και πιο σωστές πληροφορίες.

Γλωσσικά ιδιώματα, μεταφορές κλπ.

Κάθε γλώσσα έχει τις δικές της μοναδικές ιδιαιτερότητες, με ιδιωματισμούς, διάφορες μεταφορικές σημασίες κλπ. Ειδικότερα, η ελληνική γλώσσα αποτελεί μια από τις πιο περίπλοκες σε θέματα γραφής και έκφρασης, κάτι που δεν επιτρέπει σε μια τεχνητή νοημοσύνη να την κατανοήσει και να την αποτυπώσει σωστά.

Προσαρμοστικότητα

Σίγουρα ο αλγόριθμος του ChatGPT να μπορεί να μιμηθεί ανθρώπινα πρότυπα γλώσσας, ωστόσο τα κείμενα που παράγει δεν μπορεί να προσαρμοστεί σε κάποια συγκεκριμένη ομάδα – κοινό. Ένας content writer έχει την ικανότητα να χρησιμοποιεί διαφορετικά στυλ και τρόπους γραφής, ανάλογα με το κοινό στο οποίο στοχεύει. Κάτι που φυσικά μπορεί να προσελκύσει καλύτερα νέους ενδιαφερόμενους.

Διεξαγωγή έρευνας

Σίγουρα το ChatGPT έχει την δυνατότητα να διεξάγει μια λεπτομερή έρευνα στις πηγές του διαδικτύου, ωστόσο η έρευνα αυτή δεν μπορεί να επεκταθεί σε φυσικά έντυπα. Ένας κειμενογράφος, πέραν της αναζήτησης στο διαδίκτυο, μπορεί να χρησιμοποιήσει και έντυπο υλικό σε μια έρευνα, κάτι που φυσικά οδηγεί σε πιο αναλυτικά δεδομένα επί συγκεκριμένων θεμάτων.

Search Engine Optimization

Ένας τελευταίος λόγος ο οποίος έχει γίνει επίσης έντονο θέμα συζητήσεων είναι το SEO. Αρκετά ακούγονται για το πόσο είναι εφικτό κείμενα που δημιουργήθηκαν με το ChatGPT να κερδίσουν τις πρώτες θέσεις στην Google για συγκεκριμένες αναζητήσεις. Σύμφωνα με την ίδια την Google, βασικός παράγοντας κατάταξης ενός κειμένου στην κορυφή των αποτελεσμάτων της είναι η ποιότητά του. Λέγοντας ποιότητα, διευκρινίζει ότι δεν αναφέρεται στην χρήση συγκεκριμένων πρακτικών, εκτεταμένη χρήση στοχευμένων λέξεων κλειδιών κλπ. αλλά στο ότι ένα κείμενο πρέπει να είναι γραμμένο για τον αναγνώστη και να του παρέχει αξία, και όχι να έχει ως στόχο χειραγωγήσει τις μηχανές αναζήτησης.

Έτσι, για την Google σημασία δεν έχει ποιος γράφει το κείμενο (content writer ή τεχνητή νοημοσύνη) αλλά κατά πόσο αυτό θα προσφέρει ποιότητα στον αναγνώστη. Βάση όμως όλων των ανωτέρω, ένας έμπειρος κειμενογράφος είναι σε θέση να παράγει κείμενα υψηλότερης ποιότητας από το ChatGPT, Κάτι που θα βοηθήσει και στην κατάταξη των οργανικών αποτελεσμάτων.

Γιατί λοιπόν το ChatGPT δεν μπορεί να αντικαταστήσει έναν κειμενογράφο

Εν κατακλείδι, το ChatGPT αποτελεί  ένα ισχυρό γλωσσικό εργαλείο, ικανό να παράγει χρήσιμο περιεχόμενο ωστόσο δεν είναι σε θέση να αντικαταστήσει έναν έμπειρο κειμενογράφο. Ένας content writer μπορεί να παρουσιάσει την δική του οπτική για ένα θέμα και να δημιουργήσει ένα κείμενο βασισμένο σε ειδικές γνώσεις, αναλυτικότερη έρευνα και πολύ δημιουργικότητα. Αυτό που σίγουρα μπορούμε να πούμε είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικό εργαλείο για κειμενογράφους, ώστε να μπορέσουν να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο την ποιότητα στα κείμενά τους.