Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Συγγραφής κειμένων

Παρακάτω θα βρείτε έναν ενδεικτικό τιμοκατάλογο για την συγγραφή κειμένων ιστοσελίδας που σας προσφέρει η εταιρεία μας:

30€

/ 500 λέξεις

0.06€ / λέξη

21€

/ 300 λέξεις

0.07€ / λέξη

35€

/ 500 λέξεις

0.07€ / λέξη

*Στις τιμές κειμένων δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%

Ο εμπλουτισμός περιεχομένου ιστοσελίδων έγκειται στον ανωτέρω τιμοκατάλογο.