Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Συγγραφής κειμένων

Παρακάτω θα βρείτε έναν ενδεικτικό τιμοκατάλογο για την συγγραφή κειμένων ιστοσελίδας που σας προσφέρει η εταιρεία μας:

40€

/ 500 λέξεις

0.08€ / λέξη

30€

/ 300 λέξεις

0.10€ / λέξη

45€

/ 500 λέξεις

0.09€ / λέξη

*Στις τιμές κειμένων δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%

**Ειδικές τιμές για συνεργάτες (εταιρείες κατασκευής ιστοσελίδων ή μόνιμες συνεργασίες)

Ο εμπλουτισμός περιεχομένου ιστοσελίδων έγκειται στον ανωτέρω τιμοκατάλογο.