Φορολογία κρυπτονομισμάτων στην Ελλάδα 2023 - Αναλυτικός οδηγός

Η φορολογία κρυπτονομισμάτων στην Ελλάδα, όπως άλλωστε και σε όλο τον κόσμο, είναι ένα ζήτημα που απασχολεί αρκετούς επενδυτές. Αυτός είναι και ο λόγος που ετοιμάσαμε έναν αναλυτικό οδηγό για το 2023, σχετικά με ότι αγορά την φορολογία για κρυπτονομίσματα στην Ελλάδα.

Με την παγκόσμια άνοδο των crypto την τελευταία δεκαετία, αρκετοί είναι εκείνοι που αναρωτιούνται τι ισχύει με την φορολογική δήλωση για τα κρυπτονομίσματα στη χώρα μας. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα ακόμη και το 2023, βρίσκεται αρκετά πίσω στον τομέα των crypto coins. Το ίδιο φυσικά ισχύει και με την φορολογία τους, όπου αρκετές είναι οι ασάφειες. Παρακάτω λοιπόν θα προσπαθήσουμε να σας παρέχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τη φορολογία στα κρυπτονομίσματα.

Φορολογία κρυπτονομισμάτων στην Ελλάδα – Τι ισχύει;

Πριν εμβαθύνουμε στη φορολογία των κρυπτονομισμάτων 犀利士
στην Ελλάδα, είναι σημαντικό να έχουμε μια βασική κατανόηση του τρόπου με τον οποίο φορολογούνται τα crypto γενικά. Τα κρυπτονομίσματα, όπως το Bitcoin, το Ethereum και πολλά άλλα, θεωρούνται φορολογητέα περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, μέχρι στιγμής, η Ελλάδα δεν έχει θεσπίσει ειδική νομοθεσία σχετικά με τη φορολόγηση κρυπτονομισμάτων. Ως εκ τούτου, μπορούμε να βασιστούμε σε μια επαγωγική προσέγγιση.

Εάν αποκτάτε κρυπτονομίσματα με πρωταρχική πρόθεση την κερδοσκοπία και όχι τις καθημερινές συναλλαγές, αυτά κατηγοριοποιούνται ως τίτλοι. Κατά συνέπεια, υποχρεούστε να τα συμπεριλάβετε στην ετήσια φορολογική σας δήλωση ως απόκτηση τίτλων.

Τώρα, ας ασχοληθούμε με το φλέγον ερώτημα: Πως φορολογούνται τα κρυπτονομίσματα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα ποιος είναι ο φορολογικός συντελεστής για τα κέρδη από κρυπτονομίσματα; Όταν αγοράζετε και πουλάτε κρυπτονομίσματα και δημιουργείτε κεφαλαιακά κέρδη, τα κέρδη αυτά φορολογούνται με συντελεστή 15%.

Πως υπολογίζεται η φορολογία κρυπτονομισμάτων στην Ελλάδα;

Ας υποθέσουμε ότι επενδύετε 1.000 ευρώ σε ένα κρυπτονόμισμα. Η τιμή του τελικά αυξάνεται και πουλάτε για 1.500 ευρώ. Το κέρδος σας από τη συγκεκριμένη συναλλαγή κρυπτονομισμάτων είναι 500 ευρώ. Το φορολογητέο ποσό, δηλαδή τα 500 €, υπόκειται σε φορολογικό συντελεστή 15%, με αποτέλεσμα η φορολογία των κρυπτονομισμάτων στην περίπτωση αυτή, να είναι 75 €.

Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαλλάσσουν τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Η απαλλαγή αυτή ισχύει τόσο για την αγορά όσο και για την πώληση κρυπτονομισμάτων εντός της ΕΕ.

Ενώ ορισμένες πτυχές της φορολόγησης κρυπτονομισμάτων έχουν αποσαφηνιστεί στην Ελλάδα, πολλοί τομείς παραμένουν αχαρτογράφητο έδαφος. Αναμένεται ότι η Ελλάδα θα θεσπίσει πιο συγκεκριμένη νομοθεσία σχετικά με τη φορολογία για τα κρυπτονομισμάτων στο μέλλον. Ωστόσο, προς το παρόν δεν ύπαρχε κάτι πιο συγκεκριμένο.

Να δηλώσω τα κέρδη από κρυπτονομίσματα στη φορολογική δήλωση;

Η φορολογική συμμόρφωση κατά την επένδυση σε κρυπτονομίσματα είναι καθοριστικής σημασίας για την αποφυγή νομικών ζητημάτων και οικονομικών κυρώσεων. Κάθε φορολογούμενος στην Ελλάδα υποχρεούται να υποβάλει ετήσια φορολογική δήλωση. Το έγγραφο αυτό πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις πηγές εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων των κερδών από κρυπτονομίσματα.

Φορολογική δήλωση κρυπτονομισμάτων:

  • Αναγράψτε το ποσό της επένδυσης σε κρυπτονόμισμα στον κωδικό 743 της φορολογικής δήλωσης που αφορά την απόκτηση τίτλων.
  • Δηλώστε το συνολικό κεφάλαιο από την πώληση κρυπτονομισμάτων στον κωδικό 781.
  • Δηλώστε τα κεφαλαιακά κέρδη από τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων στον κωδικό 865 για να εφαρμόσετε τον φορολογικό συντελεστή 15%.

Για παράδειγμα, αν επενδύσατε 1.000 ευρώ σε Ethereum και τελικά το πουλήσατε για 1.500 ευρώ, θα δηλώσετε 1.000 ευρώ στον κωδικό 743, 1.500 ευρώ στον κωδικό 781 και το κέρδος των 500 ευρώ στον κωδικό 865.

φορολόγηση στα κρυπτονομίσματα - φορολογική δήλωση για κρυπτονομίσματα

Φορολογία για κρυπτονομίσματα – Συμπεράσματα

Συνοψίζοντας, αν και η Ελλάδα δεν έχει ακόμη θεσπίσει ολοκληρωμένη νομοθεσία για τη φορολογία κρυπτονομισμάτων, οι επενδυτές υποχρεούνται να αναφέρουν τις συναλλαγές τους με κρυπτονομίσματα στην ετήσια φορολογική δήλωση. Ακολουθώντας τις ανωτέρω κατευθυντήριες γραμμές, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι οι επενδύσεις σας σε κρυπτονομίσματα είναι νόμιμες και φορολογικά συμβατές.

Τέλος, προκειμένου να γίνουν δεκτές οι φορολογικές δηλώσεις με κρυπτονομίσματα, θα πρέπει να κατατεθούν και τα ανάλογα παραστατικά που να πιστοποιούν τις συναλλαγές. Μάλιστα, χαρακτηριστικό ήταν ένα παράδειγμα όπου έλληνας φορολογούμενος δήλωσε τα κέρδη από crypto όπως προαναφέραμε, αλλά η δήλωση δεν έγινε δεκτή λόγω έλλειψης στοιχείων.

Όπως είπαμε, η Ελλάδα είναι ακόμη αρκετά πίσω στη φορολόγηση κρυπτονομισμάτων, κάτι που θεωρούμε ότι σύντομα θα αλλάξει.