Προπωλήσεις κρυπτονομισμάτων | Τα καλύτερα crypto presales

Οι προπωλήσεις κρυπτονομισμάτων αποτελούν μία από τις πιο κερδοφόρες επενδυτικές ευκαιρίες. Αν και το ρίσκο αγοράς νέων κρυπτονομισμάτων είναι υψηλότερο, οι δυνατότητες κέρδους είναι τεράστιες. Μια προπώληση κρυπτονομισμάτων είναι στην ουσία το λανσάρισμα ενός νέου crypto coin. Παρακάτω θα δούμε όλες τις πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζει κανείς για τα crypto presales.

Οι προπωλήσεις crypto με τις μεγαλύτερες προοπτικές αυτή τη στιγμή είναι:

 1. Dice Token – Το κρυπτονόμισμα του καζίνο Mega Dice με πολλές χρησιμότητες
 2. Base Dawgz – Ένα δημοφιλές meme coin στην αλυσίδα του Base, με λειτουργία σε διάφορα blockchains.

Τι είναι οι προπωλήσεις κρυπτονομισμάτων – Crypto Presales;

Οι προπωλήσεις κρυπτονομισμάτων, στην αγγλική ορολογία crypto presales, είναι η διάθεση ενός νέου κρυπτονομίσματος προς πώληση, με σκοπό τη συγκέντρωση κεφαλαίων για την περεταίρω ανάπτυξή του. Τα crypto presales διεξάγονται από έργα blockchain ή γενικά από νέες επιχειρήσεις στον χώρο των κρυπτονομισμάτων με σκοπό την αρχική χρηματοδότηση του έργου. Κατά τη διάρκεια μιας προπώλησης, το έργο προσφέρει μια περιορισμένη ποσότητα των κρυπτονομισμάτων του σε προνομιακή τιμή, για τους πρώτους επενδυτές.

Πώς λειτουργούν οι προπωλήσεις κρυπτονομισμάτων;

Κάθε έργο είναι διαφορετικό. Έτσι, τα crypto presales μπορεί διαφέρουν ως προς τον τρόπο διεξαγωγής τους. Ωστόσο, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι προπωλήσεις κρυπτονομισμάτων ακολουθούν την παρακάτω διαδικασία:

Ανάπτυξη έργου

Το έργο ξεκινάει με την ανάπτυξη του έργου, όπου η ομάδα περιγράφει την ιδέα, τους στόχους, τις τεχνικές προδιαγραφές και τη χρησιμότητά του. Συχνά δημιουργείται ένα λεπτομερές whitepaper για την παρουσίαση αυτών των πληροφοριών. Επιπλέον, το έργο μπορεί να αναπτύξει ένα πρωτότυπο ή ένα προϊόν για να παρουσιάσει τη σκοπιμότητα του οράματός του.

Ανακοίνωση αρχικής προσφοράς

Μόλις το έργο είναι έτοιμο, ανακοινώνει την ημερομηνία προπώλησης των κρυπτονομισμάτων του. Αυτή η ανακοίνωση πραγματοποιείται συχνά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές έχουν το χρόνο να μελετήσουν το έργο και να αποφασίσουν εάν τους ενδιαφέρει μια επένδυση σε αυτό.

Τιμή προπώλησης

Ένα βασικό κίνητρο για τη συμμετοχή σε μια προπώληση κρυπτονομισμάτων είναι η δυνατότητα αγοράς των crypto coin σε μειωμένη τιμή. Αυτή η μειωμένη τιμή μπορεί να κυμαίνεται από 10% έως 50% ή και περισσότερο σε σύγκριση με την αναμενόμενη τιμή κατά την επίσημη κυκλοφορία σας ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων. Αυτή η στρατηγική τιμολόγησης έχει σχεδιαστεί για να ανταμείψει τους πρώιμους υποστηρικτές και να δώσει κίνητρα συμμετοχής.

Αγορά κρυπτονομισμάτων

Οι συμμετέχοντες στις προπωλήσεις κρυπτονομισμάτων θα πρέπει να συνδέσουν ένα πορτοφόλι crypto στην σελίδα του presale και να αγοράσουν τον επιθυμητό αριθμό από το νέο κρυπτονόμισμα. Τα κρυπτονομίσματα δεν θα αποσταλούν ακόμη στο πορτοφόλι σας, μέχρι να ολοκληρωθεί η προπώληση.

Κλειδωμένα κρυπτονομίσματα

Ορισμένες προπωλήσεις κρυπτονομισμάτων μπορεί να σας αποστείλουν αμέσως τα crypto coins που αγοράσατε. Ωστόσο, πιθανό να είναι κλειδωμένα, εμποδίζοντάς σας να τα μεταφέρετε ή να τα πουλήσετε. Και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να περιμένετε την ολοκλήρωση του crypto presale.

Διανομή

Μετά την ολοκλήρωση της προπώλησης crypto, το έργο κατανέμει τα πωληθέντα κρυπτονομίσματα στις διευθύνσεις πορτοφολιού των αντίστοιχων συμμετεχόντων. Το έργο μπορεί επίσης να παρέχει ένα χρονοδιάγραμμα για τις μελλοντικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της κύριας πώλησης, της καταχώρησης στα DEX κλπ.

Χρήση των κεφαλαίων

Τα κεφάλαια που συγκεντρώνονται από την προπώληση κρυπτογράφησης διατίθενται σε διάφορες πτυχές της ανάπτυξης του έργου, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν την πρόσληψη προσωπικού, την κάλυψη των εξόδων μάρκετινγκ, τη διασφάλιση της νομικής συμμόρφωσης και την επιδίωξη άλλων λειτουργικών αναγκών.

Cyrpto presale - ICO

Οφέλη από τη συμμετοχή σε μια προπώληση κρυπτονομισμάτων – Crypto Presale

Ολοένα και περισσότεροι επενδυτές στρέφονται στις προπωλήσεις κρυπτονομισμάτων, προκειμένου να εξασφαλίσουν μια έγκαιρη συμμετοχή. Στόχος φυσικά η εύρεση μιας επένδυσης που θα επιφέρει σημαντικά κέρδη. Άλλωστε, δεν είναι λίγες οι επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα που εκτοξεύτηκαν, μετατρέποντας απλούς επενδυτές σε εκατομμυριούχους.

Μερικά από τα βασικότερα οφέλη που προσφέρουν οι προπωλήσεις κρυπτονομισμάτων είναι:

 • Χαμηλή τιμή: Το κυριότερο πλεονέκτημα της συμμετοχής σε μια προπώληση crypto είναι η δυνατότητα αγοράς κρυπτονομισμάτων σε μειωμένο κόστος. Οι πρώτοι επενδυτές έχουν να κερδίσουν περισσότερα, καθώς το έργο αναπτύσσεται και οι τιμές του κέρματος αυξάνεται.
 • Αποκλειστική πρόσβαση: Οι προπωλήσεις κρυπτονομισμάτων παρέχουν συχνά αποκλειστική πρόσβαση σε έργα που δεν είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό. Αυτή η αποκλειστικότητα μπορεί να είναι ιδιαίτερα ελκυστική για τους επενδυτές που επιθυμούν να εξασφαλίσουν μια θέση σε πολλά υποσχόμενα εγχειρήματα.
 • Κλείδωμα κρυπτονομισμάτων: Ορισμένα έργα εισάγουν περιόδους κλειδώματος για τους συμμετέχοντες στην προπώληση. Αυτός ο μηχανισμός συμβάλει στην διατήρηση των αποκτηθέντων crypto για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μειώνοντας τον κίνδυνο απότομης πτώσης της τιμής.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις προπωλήσεις κρυπτονομισμάτων

 • Μεταβλητότητα τιμών: Η αγορά κρυπτονομισμάτων είναι γνωστή για την ακραία μεταβλητότητά της. Η αξία των token που αγοράζονται κατά τη διάρκεια μιας προπώλησης κρυπτογράφησης μπορεί να παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις, οδηγώντας σε πιθανές απώλειες.
 • Ρίσκο: Δεν καταφέρνουν όλα τα έργα στο blockchain να γίνουν επιτυχημένα. Οι συμμετέχοντες σε μια προπώληση κρυπτονομισμάτων ενδέχεται να διακινδυνεύσουν να χάσουν την επένδυσή τους εάν το έργο δεν επιτύχει τους στόχους του ή δεν τηρήσει τις υποσχέσεις του.
 • Περιορισμένες πληροφορίες: Οι επενδύσεις σε προπωλήσεις κρυπτονομισμάτων είναι πιο επικίνδυνες και λόγω της έλλειψης πολλών πληροφοριών, καθώς το έργο βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο. Αυτό καθιστά δύσκολη την ορθή αξιολόγηση της πιθανής επιτυχίας του έργου.
 • Έλλειψη ρευστότητας: Τα κρυπτονομίσματα που αγοράζονται σε μια προπώληση crypto, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν είναι άμεσα διαπραγματεύσιμα. Αυτό σημαίνει ότι αν θέλετε να πουλήσετε τα αποκτηθέντα crypto coins δεν θα μπορέσετε να το κάνετε μέχρι την επίσημη καταχώρηση στα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων DEX.

Σε περίπτωση που θέλετε μια επένδυση με χαμηλότερο ρίσκο και λιγότερους κινδύνους, μπορείτε να επενδύσετε σε κρυπτονομίσματα που ήδη έχουν κυκλοφορήσει και σταθεροποιηθεί στην αγορά. Μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στον οδηγό μας με για τα φθηνά κρυπτονομίσματα με προοπτική.

Οι καλύτερες Προπωλήσεις κρυπτονομισμάτων

Πώς να αξιολογήσετε μια προπώληση κρυπτονομίσματος

Για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις προπωλήσεις κρυπτονομισμάτων, καλό θα ήταν να αξιολογήσετε ένα σύνολο παραγόντων ώστε να αποφασίσετε αν αξίζει μια επένδυση.

 • Ομάδα: Διερευνήστε το ιστορικό και την εμπειρία των μελών της ομάδας του έργου. Έχουν ιστορικό επιτυχημένων έργων ή είναι καλά τεκμηριωμένη η τεχνογνωσία τους;
 • Whitepaper: Εξετάστε διεξοδικά το whitepaper του εκάστοτε έργου για να κατανοήσετε τους στόχους, την τεχνολογία, την χρήση των κεφαλαίων και το roadmap. Βεβαιωθείτε ότι το whitepaper περιγράφει με σαφήνεια το πρόβλημα που στοχεύει να αντιμετωπίσει το έργο και τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να το επιλύσει.
 • Κοινότητα: Εξετάστε την κοινότητα που ακολουθεί και αλληλεπιδρά με τα κοινωνικά δίκτυα του έργου. Οι επιτυχημένες προπωλήσεις κρυπτονομισμάτων συνήθως έχουν συγκεντρώσει αρκετούς πιστούς υποστηρικτές. Παράγοντας που συμβάλει στην προσέλκυση νέων ενδιαφερόμενων επενδυτών.
 • Tokenomics: Αναλύστε τα οικονομικά στοιχεία του έργου, συμπεριλαμβανομένης της συνολικής προσφοράς, της διανομής και των περιόδων κατοχύρωσης.
 • Μέτρα ασφαλείας: Βεβαιωθείτε ότι το έργο έχει εφαρμόσει ισχυρά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των επενδύσεων. Η εστίαση στην ασφάλεια υποδηλώνει τη δέσμευση ενός έργου να διασφαλίσει τους υποστηρικτές του.
 • Νομική συμμόρφωση: Επιβεβαιώστε ότι το έργο συμμορφώνεται με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς στη δικαιοδοσία του. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς αυξάνεται ο ρυθμιστικός έλεγχος στον χώρο των κρυπτονομισμάτων.

Ποιες είναι οι καλύτερες προπωλήσεις κρυπτονομισμάτων σήμερα;

Καθημερνά ολοένα και περισσότερα κρυπτονομίσματα κυκλοφορούν στην αγορά. Κάποια από αυτά παρουσιάζουν περισσότερες προοπτικές από κάποια άλλα. Στην παρούσα ενότητα θα προσπαθήσουμε να σας προτείνουμε τα crypto presales που έχουν γνωρίζει την μεγαλύτερη ζήτηση.

Η ενότητα θα ανανεώνεται συνεχώς με νέες προσθήκες, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή. Το αν θα επενδύσετε σε κάποια από τις παρακάτω δημοφιλείς προπωλήσεις κρυπτονομισμάτων εξαρτάται καθαρά από εσάς.

Φροντίστε να κάνετε  μια λεπτομερή έρευνα και σε περίπτωση που θέλετε να επενδύσετε, κάντε το με κεφάλαια που είστε διατεθειμένοι να χάσετε. Μην ρισκάρετε ποτέ ποσά που θα σας λείψουν, αφού οι επενδύσεις σε προπωλήσεις κρυπτονομισμάτων μπορεί να σας επιφέρουν απώλειες.

Οι πιο δημοφιλείς επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη φάση της προπώλησης είναι:

 1. Dice Token – Το κρυπτονόμισμα του καζίνο Mega Dice με πολλές χρησιμότητες
 2. Base Dawgz – Ένα δημοφιλές meme coin στην αλυσίδα του Base, με λειτουργία σε διάφορα blockchains.

Δεν θα επικεντρωθούμε στην ανάλυση των ανωτέρω κρυπτονομισμάτων. Άλλωστε οι προτάσεις μας βασίζονται στην ζήτηση της αγοράς αυτή τη στιγμή και δεν έχουμε ως στόχο να διαφημίσουμε εκτεταμένα κάποια κρυπτονομίσματα. Το ποια θεωρείτε εσείς την καλύτερη επένδυση χρημάτων σήμερα εξαρτάται από την έρευνα που θα πραγματοποιήσετε.

Το Seo-Keimena δεν προωθεί κάποιο έργο στα πλαίσια διαφήμισης ή έναντι ανταμοιβής. Κάθε πρότασή μας βασίζεται καθαρά στην υποκειμενική μας άποψη και την προσωπική έρευνα που έχουμε διεξάγει. Φροντίστε να κάνετε τη δική σας έρευνα.

Ανταλλακτήρια Crypto

Προπωλήσεις κρυπτονομισμάτων (crypto presales) – Συμπεράσματα

Οι προπωλήσεις κρυπτονομισμάτων αντιπροσωπεύουν ένα από τα αρχικά στάδια ενός έργου στο Blockchain. Παρέχουν στους πρώτους επενδυτές την ευκαιρία να εξασφαλίσουν crypto coins σε μειωμένη τιμή, να υποστηρίξουν υποσχόμενα έργα και να αποκτήσουν πρώιμη πρόσβαση.

Οι δυνατότητες κέρδους με την επένδυση σε προπώληση κρυπτονομίσματος σίγουρα είναι πολύ μεγάλες. Ωστόσο και το ρίσκο είναι εξίσου μεγάλο. Αυτός είναι και ο λόγος που θα πρέπει να επιδείξετε ιδιαίτερη προσοχή.

Μια από τις επενδυτικές στρατηγικές που θα μπορούσατε να ακολουθήσετε είναι να επενδύετε μικρά ποσά σε presales που έχουν προσελκύσει μεγάλη ζήτηση. Έτσι, βάζοντας ένα μικρό ποσό που δεν θα κάνει αισθητή διαφορά ακόμη και αν χαθεί, μπορείτε να προλάβετε να αποκτήσετε το επόμενο κρυπτονόμισμα που θα εκτοξευτεί.

Και μην ξεχνάμε, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις κρυπτονομισμάτων που έφτασαν στο 100x ή ακόμη και στο 1000x.