Προκειμενου να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τους πελάτες μας φροντίζουμε να παρέχουμε τα καλύτερα πακέτα προσφοράς στην συγγραφή κειμένων και τις υπηρεσίες copywriting. Τα πακέτα που θα βρείτε παρακάτω απευθύνονται τόσο σε κατόχους ιστοσελίδων και blog, όσο και σε εταιρείας κατασκευής ιστοσελίδων και παροχής υπηρεσιών SEO. 

Τα παρακάτω πακέτα ισχύουν για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2021. Μετά το χρονικό αυτό διάστημα οι τιμές μπορεί να διαφοροποιηθούν.

FULL WEBSITE

200€

Κείμενο Αρχικής (600-700 λέξεις)

Εταιρικό Προφίλ (~500 λέξεις)

4 Κείμενα για υπηρεσίες ή προϊόντα (300-500 λέξεις)

4 Άρθρα για το blog (500 – 600 λέξεις)

SMALL MONTHLY BLOG

180€

8 άρθρα 500-600 λέξεις

 (2 άρθρα την εβδομάδα)

Δεν συμπεριλαμβάνεται η εύρεση θεματολογίας  (+20€)

FULL MONTHLY BLOG

400€

20 άρθρα 500-600 λέξεις

 (5 άρθρα την εβδομάδα)

Δεν συμπεριλαμβάνεται η εύρεση θεματολογίας  (+40€)

PRODUCT PROMOTION

160€

10 κείμενα προϊόντων 300-400 λέξεις

Για ηλεκτρονικά καταστήματα ή καταλόγους προϊόντων

*Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%

Χρήσιμα Άρθρα